Nhập GiftCode

NHẬP GIFTCODE

Hệ thống Giftcode (mã quà tặng) của Anh Hùng Viễn Chinh có thể nhập trực tiếp trong game 

NHẬP TRỰC TIẾP TRONG TRÒ CHƠI

Loại Giftcode này sau khi nhập sẽ nhận quà ngay từ hệ thống : 

Bước 1 : Đăng nhập vào game, click vào mục Cài Đặt của Giao Diện Chính để mở cửa sổ Thông Tin

Bước 2 : Chọn Cài Đặt (Setting) để chuyển về cửa sổ Cài Đặt

Bước 3 : Chọn nút Trang Chủ (CDK) để mở cửa sổ nhập mã quà

Bước 4 : Nhập mã quà và chọn Đồng Ý để nhận quà

Bước 5 : Nhận quà ngay từ hệ thống 

 

 

    Liên Minh Chi Viện
_ANH HÙNG VIỄN CHINH_